Giá heo mảnh về các chợ đầu mối ngày 17/8/2017

Giá heo mỡ vẫn được giá 38.000 - 40.000 đồng/kg, heo siêu nạc và cấn siêu giá nhích hơn, dao động 42.000 - 47.000 đồng/kg.


Do nguồn cung heo trong dân tại khu vực miền Đông còn khá nhiều, nên lượng heo về chợ đầu mối TPHCM đêm qua tăng mạnh, tại chợ Tân Xuân, lên hơn 6000 con.
NgàyLò mổ Vạn Phúc – Hà NộiChợ Tân Xuân – TPHCM
1/843.000 - 45.00044.000 - 46.000
2/843.000 - 45.00044.000 - 48.000
3/843.000 - 45.00044.000 - 48.000
4/843.000 - 45.00044.000 - 48.000
5/843.000 - 45.00044.000 - 48.000
6/843.000 - 45.00044.000 - 48.000
7/843.000 - 45.00044.000 - 48.000
8/843.000 - 45.00042.000 - 43.000
9/843.000 - 45.00040.000 - 48.000
10/843.000 - 45.00040.000 - 48.000
11/843.000 - 45.00040.000 - 48.000
12/840.000 - 45.00042.000 - 47.000
13/840.000 - 45.00042.000 - 47.000
14/840.000 - 45.00042.000 - 47.000
15/840.000 - 45.00042.000 - 47.000
16/840.000 - 45.00042.000 - 47.000
17/840.000 - 45.00042.000 - 47.000