Cao su Phước Hòa (PHR) phát hành 54,2 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3:2

Cao su Phước Hòa cũng vừa bán thành công toàn bộ hơn 2,8 triệu cổ phiếu quỹ đang sở hữu.

CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) vừa thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển.

Theo đó Cao su Phước Hòa dự kiến phát hành 54,2 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 3:2, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được nhận về 2 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 542 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành Cao su Phước Hòa sẽ tăng vốn điều lệ từ 813 tỷ đồng hiện nay lên 1.355 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty. Thời gian phát hành trong tháng 6/2018.

Năm 2017 là năm thành công của Cao su Phước Hòa khi cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất cả năm đạt 1.653 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt 330 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt trên 325 tỷ đồng.

Trên BCTC hợp nhất năm 2017 của công ty thể hiện, tính đến 31/12/2017 Cao su Phước Hòa còn hơn 290 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trong quỹ đầu tư phát triển còn trên 1.231 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn số cổ phiếu quỹ trị giá trên 96 tỷ đồng.

Ngay trước khi thực hiện chia cổ phiếu thưởng, cao su Phước Hòa báo cáo đã bán thành công toàn bộ hơn 2,8 triệu cổ phiếu quỹ đang sở hữu với giá bán bình quân 42.018 đồng/cổ phiếu, thu về hơn 118 tỷ đồng. Giao dịch thực hiện từ 4/5 đến 18/5/2018. Sau giao dịch Cao su Phước Hòa không còn sở hữu cổ phiếu quỹ nào.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu PHR trong 3 tháng qua. (Nguồn: VNDirect)

Theo cafef.vn