Hiển thị các bài đăng có nhãn ba khía trộn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ba khía trộn. Hiển thị tất cả bài đăng

Lội rừng ngập mặn Cà Mau bắt ba khía trong đêm

Một đêm lội rừng đước ở Mũi Cà Mau, người dân bắt khoảng 10 kg ba khía, bán được vài trăm nghìn đồng.