Hiển thị các bài đăng có nhãn con ba khía sống ở đâu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn con ba khía sống ở đâu. Hiển thị tất cả bài đăng

Lội rừng ngập mặn Cà Mau bắt ba khía trong đêm

Một đêm lội rừng đước ở Mũi Cà Mau, người dân bắt khoảng 10 kg ba khía, bán được vài trăm nghìn đồng.