Hiển thị các bài đăng có nhãn sâm đương quy ngâm rượu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sâm đương quy ngâm rượu. Hiển thị tất cả bài đăng

Kon Tum: Người dân đổi đời, thu nhập cả trăm triệu mỗi năm nhờ trồng sâm

Nhờ trồng sâm dây, sâm Ngọc Linh… kinh tế của người dân tại xã Măng Ri dần dần đi lên và cuộc sống dần ổn định hơn.  Măng Ri như một ...