Trang chủ Chủ Đề Cao su

Chủ Đề : cao su

TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP Cập nhật thông tin về thị trường cao su, kỹ thuật sản xuất cao su, diễn biến giá cao su tại các thị trường Thượng Hải, Tokyo, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam

Giá cao su Châu Á ngày 16/8 : Thị trường cao...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 16/8/2018 kỳ hạn tháng 1/2019 chạm mức thấp nhất 3 tuần, giảm...

Giá cao su Châu Á ngày 15/8 : Thị trường cao...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 15/8/2018 kỳ hạn tháng 1/2019 tăng 0,2 JPY tương đương 0,1% lên...

Giá cao su Châu Á ngày 14/8 : Thị trường cao...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 14/8/2018 kỳ hạn tháng 1/2019 giảm 0,1 JPY tương đương 0,2% xuống...

Giá cao su Châu Á ngày 10/8 : Thị trường cao...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 10/8/2018 kỳ hạn tháng 1/2019 giảm 1,2 JPY tương đương 0,7% xuống...

Giá cao su Châu Á ngày 9/8 : Thị trường cao...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 9/8/2018 kỳ hạn tháng 1 giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp,...

Giá cao su Châu Á ngày 8/8 : Thị trường cao...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 8/8/2018 kỳ hạn tháng 1 tăng phiên thứ 3 liên tiếp, tăng...

Giá cao su Châu Á ngày 7/8 : Thị trường cao...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 7/8/2018 kỳ hạn tháng 1 duy trì vững đạt 170,5 yên (1,53...

Giá cao su Châu Á ngày 6/8 : Thị trường cao...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 6/8/2018 kỳ hạn tháng 1 tăng 0,5 yên tương đương 0,3% lên...

Giá cao su Châu Á ngày 3/8 : Thị trường cao...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 3/8/2018 kỳ hạn tháng 1 giảm 0,7 yên tương đương 0,4% xuống...

Giá cao su Châu Á ngày 1/8 : Thị trường cao...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 1/8/2018 kỳ hạn tháng 1 giảm 1 yên, tương đương 0,1% xuống...

MOST POPULAR

HOT NEWS