Trang chủ Chủ Đề Giá cao su SVR(F.O.B)

Chủ Đề : giá cao su SVR(F.O.B)

Giá cao su Châu Á ngày 14/8 : Thị trường cao...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 14/8/2018 kỳ hạn tháng 1/2019 giảm 0,1 JPY tương đương 0,2% xuống...

Giá cao su Châu Á ngày 9/8 : Thị trường cao...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 9/8/2018 kỳ hạn tháng 1 giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp,...

Giá cao su Châu Á ngày 8/8 : Thị trường cao...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 8/8/2018 kỳ hạn tháng 1 tăng phiên thứ 3 liên tiếp, tăng...

Giá cao su Châu Á ngày 7/8 : Thị trường cao...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 7/8/2018 kỳ hạn tháng 1 duy trì vững đạt 170,5 yên (1,53...

Giá cao su Châu Á ngày 6/8 : Thị trường cao...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 6/8/2018 kỳ hạn tháng 1 tăng 0,5 yên tương đương 0,3% lên...

Giá cao su Châu Á ngày 1/8 : Thị trường cao...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 1/8/2018 kỳ hạn tháng 1 giảm 1 yên, tương đương 0,1% xuống...

Giá cao su Châu Á ngày 31/7 : Thị trường cao...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 31/7/2018 kỳ hạn tháng 1 giảm 2 yên, tương đương 0,1% xuống...

Giá cao su Châu Á ngày 30/7 : Thị trường cao...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 30/7/2018 kỳ hạn tháng 1 tăng 1,4 yên tương đương 0,8% lên...

Giá cao su Châu Á ngày 25/7 : Tokyo chấm dứt...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 25/7/2018 kỳ hạn tháng 12 chấm dứt chuỗi giảm 4 phiên liên...

Giá cao su Châu Á ngày 24/7 : Thị trường Tokyo...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 24/7/2018 kỳ hạn tháng 12 giảm phiên thứ 4 liên tiếp, trong...

MOST POPULAR

HOT NEWS