Home Tags Giống chó Bắc Hà

Tag: giống chó Bắc Hà

Chó Bắc Hà được gọi là giống chó quốc khuyển của nước ta.Chó Bắc Hà được biết đến với tên gọi chung là chó xù hay chó xồm.Từ trước đến nay nó là giống chó được đồng bào H mông vùng Bắc Hà , Lào cai nuôi để làm chó săn, làm bạn đồng hành trong những chuyến đi rừng hay nuôi làm chó bảo vệ.

Hot Trend

Recent Posts