Home Tags Giống chó Doberman Pinscher

Tag: giống chó Doberman Pinscher

Giống chó Doberman Pinscher là một giống chó nuôi để giữ nhà, canh gác hoặc làm nghiệp vụ đây là một trong số ít những loại chó được đặt theo tên người (Louis Dobermann).Doberman Pinscher giống chó hung dữ, nhưng nếu được đào tạo tốt, nó có thể là những con chó tuyệt vời của gia đình. Hãy cùng TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP khám phá giống chó Đức nổi tiếng này nhé!

Hot Trend

Recent Posts