Thu gần tỷ đồng mỗi năm nhờ trồng tỏi trên núi ở Khánh Hòa
Đánh giá nội dung !

Hơn ba hecta tỏi sẻ được ông Võ Ái Nhân trồng trên núi ở Khánh Hòa đem lại cho ông thu nhập 900 triệu mỗi vụ.

Theo Vnexpress